فعالسازی درگاه زرین پال برای خرید بازدید
تاریخ : 1395/2/30

** قابل توجه کاربران محترم نوین رنک **

با توجه به غیرفعال شدن درگاه پی لاین ، « درگاه زرین پال »جهت خرید بازدید فعال گردید . از این به بعدمی توانید برای خرید بازدید از طریق این درگاه اقدام نمایید.