فعالسازی درگاه زرین پال جهت ارتقا سطح کاربری
تاریخ : 1395/2/30

** قابل توجه کاربران محترم نوین رنک **
با توجه به غیرفعال شدن درگاه پی لاین ، درگاه زرین پال جهت ارتقا سطح کاربری (نقره ای یا طلایی) فعال گردید . از این به بعدمی توانید برای ارتقا سطح کاربری پنل خود از طریق این درگاه اقدام نمایید.